Aleksander Hislop

Aleksander Hislop
Aleksander Hislop (pl/en) - ur. 1807, zm. 13 maja 1865

Przyszedł na świat w Duns, małym szkockim miasteczku, w rodzinie murarza. Jego ojciec nazywał się Stephen Hislop, który poza tym, że był murarzem, piastował także funkcję starszego w Kościele Relief.
Z rodzeństwa posiadał tylko brata, który podobnie jak ojciec, także zwał się Stephen (żył w latach 1817-1863). Był on misjonarzem w Indiach, a także zapalonym badaczem nauk przyrodnich.
Aleksander w swoim życiu zajmował się kilkoma rzeczami. Przez pewien okres był belfrem w szkole parafialnej w Wick, w hrabstwie Caithness. W roku 1831 ożenił się z Jane Pearson.
Przez jakiś czas był także redaktorem i wydawcą szkockiej gazety Scottish Guardian.
Po rozłamie w Kościele Szkocji, który nastąpił 1843 roku, przeszedł do Wolnego Kościoła Szkocji, gdzie został praktykantem. W 1844 roku został ordynowany we Wschodnim Wolnym Kościele, w Arbroath, gdzie od roku 1864 był głównym proboszczem.
W następnym roku (1865) po dwuletniej chorobie zmarł na skutek paralitycznego udaru mózgu.